Sexerlv.info interneta žurnāls

video, latvijas video, video ziņas


Leave a comment

Virszemes TV komercrežīmā visā Latvijā

Ciparu TV aka Virszemes TV aka digitālā tv aka virszemes digitālā televīzija uzsāk raidīšanu komercrežīmā visā Latvijā.

Televīzijas kanāli, ko līdz šim bez maksas varēja uztvert ar istabas vai jumta antenu, no šodienas visā Latvijā skatāmi jaunajā – ciparu apraidē – komercrežīmā.

TV kanāli analogo apraidi pārtrauks sekojošos datumos:

1.marts – LTV7 visā Latvijā
1.aprīlis – LTV1 un LNT – Rīgas apraides reģionā (70 km radius ap Rīgu)
1.jūnijs – LTV1 un LNT – visā Latvijā