Sexerlv.info interneta žurnāls

video, latvijas video, video ziņas


Leave a comment

Bīstama ķīmija

Salaspilī nedrošos apstākļos uzglabā cilvēkiem bīstamu ķīmiju par to arī šajā bez maksas video klipiņā!

Vispār šis sižets tika rādīts LTV1 un noteikti arī LTV7 kanālā. Abi TV kanāli piedāvā ziņas un dažādus informatīvi izklaidējošus raidījumus.