Sexerlv.info interneta žurnāls

video, latvijas video, video ziņas


Leave a comment

Ar makšķeri: Laši

Jaunais Latvijas Vēdzeļu rekords, Aļaska, Klusā okeāna laši. (2008.12.18)