Sexerlv.info interneta žurnāls

video, latvijas video, video ziņas


Leave a comment

Prognozē cenu kāpumu lauksaimniecības zemei

Izvērtējot 2011 gada un 2012 gada lauksaimniecības zemju pirkšanas un pārdošanas darījumus, valsts zemes dienests nolēmis 2014 gadā palielināt bāzes cenu lauksaimniecības zemei Latvijā. Piemēram, Ventspils novadā lauksaimniecības zemes vērtība esot zemāka par tirgus vērtību, nākamgad cenu kāpumu prognozē arī Ventspils pusē. Lauksaimniecības zeme kļūs dārgāka pa 15% līdz 30%. Izmaiņas zemes kadastrālajā vērtībā atspoguļosies arī reālās tirgus cenās un pārdošanas dokumentos. Ja pirms 2010 gada vairākumu zemes iepirka ārzemnieki, tad šobrīd vairāk zemi pērk latvieši. 2014 gadā tiks palielināts arī nekustamā īpašuma nodoklis, jo tas saistīts ar zemes bāzes cenu. Zeme tā ir maizes klēts, tā mēdz teikt zemnieki. Ligita apstrādā vairāk kā 1000 hektāru zemes, tāpēc nodokļu palielinājumu viņas saimniecība izjutīs īpaši. Darījumos cena Ventspils novadā tiek norādīta kā 1000 līdz 1200 latu par hektāru. Realitātē zemes cena var atšķirties un tas ir iemesls, kāpēc valsts zemes dienests nolēmis bāzes cenas un tirgus cenas izlīdzināt.


Leave a comment

Veiksmīgākais jaunais zemnieks dzīvo Rēzeknes novadā

Rēzeknes novadā dzīvojošais Artūrs Tjušs ticis atzīts par 2013. gada veiksmīgāko jauno zemnieku, par ko viņam piešķirta ikgadējā Sējēja balva. Artūrs savā saimniecībā ”Meža grumuži” apsaimnieko ap 200 hektāru lielu platību. Artūrs saimniekot sācis kopā ar vecākiem un ģimenes īpašumu savās rokās pārņēmis 2009. gadā. Artūrs uzskata, ka atzinību būtu jāsaņem ikvienam, kas šodien saimnieko laukos. Jo katrs zemnieks ne tikai apgādā savu ģimeni, bet arī iekopj tīrumus un padara Latvijas laukus pievilcīgākus, kā arī nodrošina darbavietas vietējiem iedzīvotājiem. Artūrs un Marija Tjuši par saimniecības paplašināšanos pagaidām nerunā, tomēr atzīst, ka graudkopība ir saistoša un interesanta nozare un tā ļauj sasnieg arī personīgos mērķus. Galvenais ir panākt, lai saimnieciskā darbība būtu stabila arī brīžos, kad rodas kādi sarežģījumi. ”Mežu grumužu” saimnieki ir lepni par to, ka viņiem piešķirta balva, kā Latvijas veiksmīgākajiem jaunajiem zemniekiem, lai arī viņu darbošanos ikdienā lielā balva nemainīs. Marija un Artūrs arī ikdienā gatavi strādāt ar pilnu atdevi.