Sexerlv.info interneta žurnāls

video, latvijas video, video ziņas

Grīvas meži ir kļuvuši pievilcīgi tūrismam

Leave a comment

Par otrā pasaules kara nacionālo partizānu nometni Grīvas mežos ”Purvsaliņās” iepriekš zināja tikai vietējie iedzīvotāji. Šeit saglabājušies apmēram seši pazemes bunkuri, kā arī apbedījumi. Tagad šeit uzstādīta piemiņas zīme visiem Grīvas mežos kritušajiem. Traģisma un pretrunu pilno Latvijas vēsturi atklāj sakritība, ka nepilna pusotra kilometra attālumā no ”Purvsaliņām” atrodas piemiņas memoriāls padomju partizāniem. Grīvas mežos ikviens arī šodien var izjust bunkuru atmosfēru, savukārt par apkārtnes iedzīvotāju nežēlīgajiem likteņiem vēsta ”Meiteņu kalniņš” , kur vācu armija nošāvusi 11 meitenes. Traģiskie vēstures notikumi risinājušies teritorijā, kas glabā dažas no skaistākajām un neparastākajām Latvijas dabas ainavām. Vienlaikus ar piemiņas zīmi ”Purvsaliņās”, Grīvas mežos atklāts skatu tornis un dabas taka. Numernes dabas parku rotā trīs ezeri, šeit ir viena no lielākajā medņu riestu vietām, savukārt mežos zied retas puķes, tostarp dzeltenā dzegužkurpīte. Sadarbojoties akciju sabiedrībai ”Lavijas valsts meži” un dabas aizsardzības pārvaldei, par Grīvas mežu skaistumu tagad var pārliecināties ikviens. Sakopjot šīs vietas un izveidojot modernu infrastruktūru, teritorija ir kļuvusi saistoša tūristiem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.