Sexerlv.info interneta žurnāls

video, latvijas video, video ziņas


Leave a comment

Beļģu un latviešu māksla

Ielūkojoties izstādē, kļūst skaidrs, ka starp karu periodu latviešu māksla tiešām bijusi lekna un sulīga. Un kā savu laiku izteicies Anšlavs Eglītis- gleznota ar aknām. Un piedēvētajai beļģu modei , jeb ietekmei bijuši vairāki iemesli. Savukārt tie mākslinieki, kuri Beļģijā nemācījās, ar sajūsmu uzņēma un ietekmējās, gan no Rīgā sarīkotās Beļģijas mākslas izstādes, gan no tā mākslas kolekcijas dāvinājuma Latvijas valstij 1932. gadā. Kuru lielā mērā veicināja diplomāta Jāņa Lazdiņa draudzība un īpašās saiknes ar Beļģijas māksliniekiem. Šobrīd var redzēt jau kopā ne tikai šo beļģu mākslas ekspozīciju, kāda viņa bija 30 gados redzama Rīgas pilī, bet redzam arī kopā ar tiem māksliniekiem kuri tajā laikā nāca šo izstādi skatīties un ietekmējās no tās. Te minami Kārļa Padega ekspresīvie darbi. Dialogu veido Leo Svempa ”Klusā daba” un Albēra Savērisa ”Ziedi” , tonālu līdzību ar beļģu māksliniekiem var saskatīt ainavistu Edvarda Kalniņa, Valda Kalnrozes, bet vēl spēcīgāk Jāņa Liepiņa darbos.


Leave a comment

Grīvas meži ir kļuvuši pievilcīgi tūrismam

Par otrā pasaules kara nacionālo partizānu nometni Grīvas mežos ”Purvsaliņās” iepriekš zināja tikai vietējie iedzīvotāji. Šeit saglabājušies apmēram seši pazemes bunkuri, kā arī apbedījumi. Tagad šeit uzstādīta piemiņas zīme visiem Grīvas mežos kritušajiem. Traģisma un pretrunu pilno Latvijas vēsturi atklāj sakritība, ka nepilna pusotra kilometra attālumā no ”Purvsaliņām” atrodas piemiņas memoriāls padomju partizāniem. Grīvas mežos ikviens arī šodien var izjust bunkuru atmosfēru, savukārt par apkārtnes iedzīvotāju nežēlīgajiem likteņiem vēsta ”Meiteņu kalniņš” , kur vācu armija nošāvusi 11 meitenes. Traģiskie vēstures notikumi risinājušies teritorijā, kas glabā dažas no skaistākajām un neparastākajām Latvijas dabas ainavām. Vienlaikus ar piemiņas zīmi ”Purvsaliņās”, Grīvas mežos atklāts skatu tornis un dabas taka. Numernes dabas parku rotā trīs ezeri, šeit ir viena no lielākajā medņu riestu vietām, savukārt mežos zied retas puķes, tostarp dzeltenā dzegužkurpīte. Sadarbojoties akciju sabiedrībai ”Lavijas valsts meži” un dabas aizsardzības pārvaldei, par Grīvas mežu skaistumu tagad var pārliecināties ikviens. Sakopjot šīs vietas un izveidojot modernu infrastruktūru, teritorija ir kļuvusi saistoša tūristiem.


Leave a comment

Latvijas 95. gadadienu atzīmē arī Maltas pagastā

Latvijas 95. dzimšanas dienas svinības tika rīkotas Maltas pagasta kultūras namā un šīs svinības bija ļoti kupli apmeklētas. Svinību laikā tika apbalvoti 92 maltēnieši, viņi saņēma atzinības rakstus. Latvijas jubilejā Rēzeknes pašvaldība godināja daudzus čaklus un strādīgus Maltas pagasta iedzīvotājus, kas ar savu pašaizliedzīgo darbu devuši iegūldījumu pagasta un visas Latvijas izaugsmē, kā arī attīstībā. Arī Maltas pagasta goda pilsonis Rihards Ciblis saņēma atzinības rakstu, vienlaicīgi ar Latvijas valsts svētkiem Cibļa kungam iznākusi grāmata, par Latgales rotu darināšanu. Pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra bija lepns un prieka pilns, par līdz šim Maltā paveikto un dalījās ar nākotnes iecerēm, lai dzimtais pagasts tā ļaudīm kļūtu vēl pievilcīgāks. Svētku prieku kultūras nama apmeklētājiem dāvāja novada jauktais koris ”Ezerzeme” un jauniešu pūtēju orķestris ”Vikords”. Sanākušie viesi dalijās ar mīlestības pilniem vārdiem un novēlējumiem mūsu mīļajai valstij. Pēc svētku koncerta ikviens tā apmeklētājs bija patriotisku jūtu pārņemts.